Publicerad 9 november 2022

Skador i vården - skadeområden, undvikbarhet samt förändringar över tid 2013 - 2014

Denna rapport är den fjärde i en serie med resultat från journalgranskning på nationell nivå som genomförts i SKL:s regi sedan år 2012.

Undersökningen omfattar över 38 000 granskade vårdtillfällen under år 2013-2014. Journalgranskningen har skett vid 63 sjukhus och studien är en av de största som genomförts internationellt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.