Publicerad 21 november 2019

Skador i vården - resultat från nationell mätning med strukturerad journalgranskning under perioden jan-mars 2012

Den undersökning som redovisas i den här skriften är den största nationella journalgranskning som hittills genomförts i Sverige. 3900 journaler har granskats under en tremånadersperiod under 2012. Journalerna kommer från sjukhus i hela Sverige. Psykiatrisk vård omfattas inte.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.