Publicerad 24 januari 2023

Skador i somatisk vård 2013–2021
nationell nivå

Trendlinjen för skador och andelen av samtliga skador som bedöms som vårdskador har minskat under perioden 2013–2021. Ett exempel är den övergripande minskningen av skador och vårdskador över tid, särskilt för de vårdrelaterade infektionerna.

I rapporten framgår att det var en betydande skillnad mellan åldersgrupper avseende vårdskador. I åldersgruppen 18-49 år hade 4,1 procent minst en vårdskada och i åldersgruppen 85 år eller äldre hade 8,9 procent minst en vårdskada.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.