Publicerad 25 november 2019

Sjukskrivningsmiljarden 2013

Sjukskrivningsmiljarden har kommit till för att utveckla arbetet med sjukskrivningar i landstingen. Detta arbete har varit framgångsrikt. Idag är sjukskrivning i högre grad en del av vård och behandling på liknande sätt som förskrivning av läkemedel. Sjukskrivningarna har också blivit mer kvalitetssäkrade, patientsäkra och effektiva tack vare sjukskrivningsmiljarden.

Sjukskrivningsmiljarden har betalats ut årligen sedan 2006 och en ny överenskommelse har gjorts för 2013.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.