Publicerad 28 september 2020

Självstyre och samverkan

Rapporten beskriver tre exempel på hur regionernas samverkan fungerat under covid-19-pandemin samt hur samverkan kommer fortsätta under hösten 2020.

Denna rapport beskriver hur regionerna Sveriges Kommuner och Region (SKR) på mycket kort tid utvecklat ett fördjupat operativt samarbete under coronapandemin våren och sommaren 2020. Rapporten fördjupar sig i tre områden; nationell samordning av inköp och fördelning av kritiska läkemedel, nationell samordning av inköp av skyddsutrustning och nationell samordning av IVA-resurser.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Självstyre och samverkan