Publicerad 27 november 2019

Självkostnadskalkylering : vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem

Sveriges kommuner och Landsting har gett Ola Eriksson, Föreningen Sveriges kommunalekonomer, i uppdrag att ta fram ett material som ska kunna vara till stöd för er som ska upprätta kalkyler över den egna verksamhetens kostnader i samband med konkurrensutsättning eller införandet av ersättningssystem för valfrihetssystem.

Skriften ska också kunna vara ett stöd för dig som vill få kunskap om hur dessa kalkyler beräknas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.