Publicerad 25 november 2019

Sex röster om uppföljning och utvärdering

Syftet med denna rapport är att ge olika discipliners och verksamhetsområdens syn på uppföljning och utvärdering. PWC har haft i uppdrag att samordna detta uppdrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.