Publicerad 25 november 2019

Seniorbostäder, 55+, 65+ bostäder - kommunkartläggning 2011

Enkäter om tillgången på seniorbostäder och liknande bostäder har gjorts vid fyra tillfällen tidigare. Nu är 2011 års enkät sammanställd. Vi kan konstatera, i likhet med Äldrebostadsdelegationen, att det inte är helt lätt att navigera mellan de olika begrepp som finns på äldrebostadsområdet.

För att bedöma kvaliteten i den svenska äldreomsorgen måste man skapa en helhetsbild över de olika utbud och insatser av boendeformer samt vård- och omsorg som finns. Vi hoppas att kunna bidra lite med några uppgifter om vad som finns inom en särskild del av bostadsbeståndet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.