Publicerad 9 september 2020

Semester, lag och avtal

Semester, lag och avtal ger en översikt över hur semesterlagen förhåller sig till kollektivavtal som gäller för kommuner, regioner och Sobonas medlemsföretag.

Syftet med skriften är att underlätta praktisk hantering och svara på frågor om till exempel semesterrätt, semesterlönegrundande frånvaro, förläggning, återkallande, ersättning och möjliga avvikelser. Den riktar sig till chefer i verksamheten och till HR-personal som arbetar med stöd till chefer i semesterfrågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR