Publicerad 28 januari 2021

Så påverkar statliga regler bostadsbyggandet

SKL har, i en enkätstudie under våren 2019, låtit kommunerna uppge hur statliga regler påverkar planering och byggande av bostäder. Syftet har varit att få aktuell kunskap om vilka regler som kommunerna anser påverkar bostadsbyggandet mest. 199 av Sveriges 290 kommuner har besvarat frågorna. Det ger en svarsfrekvens på 69 procent. Svaren redovisas i denna rapport.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset