Publicerad 11 november 2022

Så ökar vi tempot i arbetet för ett hållbart samhälle

Agenda 2030 och de kommunala fastighetsorganisationerna.

Flera av FN:s 17 övergripande mål berör fastighetsfrågorna och syftet med projektet har varit att understödja de kommunala fastighetsorganisationernas arbete med Agenda 2030. Resultatet redovisas i denna rapport där du kan ta del av kunskap om Agenda 2030, lärande exempel samt sju framgångsfaktorer för hur de kommunala fastighetsorganisationerna kan öka tempot i arbetet för ett hållbart samhälle.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.