Publicerad 18 mars 2022

Samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet

Skriften åskådliggör den historiska utvecklingen och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet på den svenska arbetsmarknaden främst inom kommuner och regioner. När vi får perspektiv på det senaste århundradets utveckling inom arbetsmiljöområdet underlättas förståelsen för dagens arbetsmiljöutmaningar.

Informationsansvarig

  • Caroline Olsson
    Direktör/Avdelningschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Framsida på skriften - en brun färg med bågar i samt rubriken i svart textfärg: Samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet