Publicerad 21 november 2019

Samordnad kollektivtrafik- och bebyggelseplanering

Denna skrift analyserar planeringsprocessen i tre svenska städer med fokus på hur väl kollektivtrafik- och bebyggelseplanering har integrerats. Syftet med skriften är att fördjupa kunskapen om hur kollektivtrafikfrågor och fysisk planering kopplas samman samt att mot denna bakgrund identifiera vilka kriterier som avgör hur pass samordnad och integrerad kollektivtrafik¬planeringen och bebyggelseplaneringen blir.

Skriften vänder sig till både tjänstemän och politiker som deltar i samhällsbyggnadsprocessen inom kommunerna och i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. De privata byggherrarna är också en viktig målgrupp för skriften.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.