Publicerad 24 oktober 2019

Sammanfattning av insatser inom landstingens arbete 2017

Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa.

År 2015 ingick regeringen och SKL en överenskommelse med fokus på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen sträcker sig mellan 2015–2019. Därtill slöts en tilläggsöverenskommelse för 2017 och 2018.

Rapporten syftar till att ge en bild av hur landstingen arbetar inom ramen för överenskommelsen och vilka insatser medlen använts till. Rapporten bygger på landstingens redovisningar för 2017 och syftar till att ge en samlad bild av status i det omfattande utvecklingsarbete som pågår runtom i landet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.