Publicerad 21 november 2019

Samhällsmätning i förändring

Samhällsmätningen och verksamheten med uppbyggnad och underhåll av kommunernas geodatabaser genomgår stora förändringar. Övergången till de nationella geodetiska referenssystemen pågår i kommunerna. Mättekniken utvecklas - och med den, mätmetoder och arbetssätt.

Nya arbetssätt innebär ett stort behov av information och erfarenhetsutbyte. SKL har därför tillsammans med Lantmäteriet och KTH genomfört nio regionala konferenser, Samhällsmätning 2020. De viktigaste budskapen och slutsatserna från konferenserna finns sammanställda i denna skrift.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.