Publicerad 7 maj 2019

Säkra städer

SKL har tagit fram en exempelsamling om hur fem större kommuner organiserar och styr arbetet med trygghet och säkerhet. Kommunerna som har valts ut speglar olika sätt att styra och organisera. Exemplen är kommunerna Borås, Haninge, Karlstad, Kristianstad och Örebro.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.