Publicerad 25 november 2019

Så jobbar vi för ett bättre företagsklimat

En god service i kommunens myndighetsutövning gör det enklare för företag att uppfylla regelverkens krav. Företagen spar såväl tid som kostnader. En god service ökar även förtroendet för kommunen och förbättrar det lokala företagsklimatet. Därför arbetar Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att förenkla och förbättra kontakterna mellan företag och kommunala myndigheter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.