Publicerad 16 september 2020

Riskorienterat arbetssätt

SKR:s analys visar att det går att identifiera riskgrupper för högre sjukfrånvaro både på medarbetar- och arbetsplatsnivå utifrån den data som arbetsgivaren har tillgång till. Ett utvecklingsarbete har genomförts i Region Norrbotten och Skåne. Sjukfrånvaron i båda regionerna hade minskat mer än det nationella genomsnittet.

I ett riskgruppsorienterat arbete ska arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro identifieras. Arbetsgivaren genomför aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser. För att lyckas behövs aktiviteter på tre nivåer: lednings-, organisations-, medarbetarnivå.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.