Publicerad 27 november 2019

Riskhantering vid offentlig privat samverkan OPS

Allt fler kommuner och landsting prövar olika former av samverkan med näringslivet. Detta gäller speciellt inom områdena infrastruktur och anläggningar. Alla projekt innehåller olika risker som måste hanteras. I ett samverkansprojekt blir detta mer tydligt eftersom man där måste ta ställning till vem som är mest lämplig att hantera de olika riskerna.

Syftet med denna rapport är att ge kommuner och landsting en introduktion till risker och riskhantering vid genomförande av olika typer av samverkansformer, till exempel OPS (Offentlig Privat Samverkan), i samband med uppförande av nya byggnader och annan infrastruktur.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.