Publicerad 2 november 2022

Riksintressen 2.0

SKR föreslår ett antal åtgärder för att stärka tillämpningen av riksintressesystemet. Målet är att få den fysiska planeringen att fungera bättre genom statlig samordning och en god dialog mellan stat och kommun.

Riksintressesystemet är ett av statens viktigaste instrument för att påverka och bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom den fysiska planeringen. Sedan riksintressesystemet infördes har komplexiteten i samhällsplaneringen ökat och osäkerheterna planeringen ska hantera blivit fler. Däremot har riksintressesystemet inte underhållits och utvecklats i samma takt. SKR föreslår därför ett antal åtgärder.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.