Publicerad 22 november 2019

Riksät - nationellt kvalitetsregister för ätströrningsbehandling

Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.

Syftet med kvalitetsregistret RIKSÄT är att få överblick över ätstörningsbehandling i Sverige samt ge underlag för mer rationella beslut avseende val av behandling i det enskilda fallet och för utvecklingen av hälso- och sjukvård för ätstörning i allmänhet.

Riksät - nationellt kvalitetsregister för ätströrningsbehandling

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset