Publicerad 27 november 2019

Resultat från enkätundersökningar: Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan

Kommuner, landsting och regioner har viktiga roller och gör betydande insatser i klimatarbetet. I den fysiska planeringen av bebyggelse och infrastruktur är lokaliserings- och utformningsbeslut viktiga för energianvändning och transportbehov.

Nästan samtliga kommuner arbetar i sin fysiska planering för att minska utsläppen av växthusgaser. Andelen som gör detta har ökat mellan 2007 och 2009. Det visar denna sammanställning av enkätundersökningar från Sveriges Kommuner och Landsting.

Resultat från enkätundersökningar: Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset