Publicerad 5 juli 2019

Rekryteringsläget inom socialtjänsten

I den här sammanställningen redovisas vilka insatser kommunerna satt in för att lösa situationen, hur rekryteringsläget ser ut för olika yrkesgrupper samt vilket stöd kommunerna önskar framöver.

Det ökade flyktingmottagandet under 2015 har lett till en ökning av arbetsbelastningen inom socialtjänsten, särskilt inom området Barn och unga.

Rekryteringsläget inom socialtjänsten

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset