Publicerad 10 april 2019

Rekrytering, mångfald och kompetens i förskolan

Materialet är framtaget som en del i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) arbete för att bredda rekryteringen till förskolan, en strategi för framtida kompetensförsörjning. Förhoppningen är att Umeå kommuns erfarenheter ska fungera som inspiration till andra kommuner som är nyfikna på frågan om kompetens, mångfald och rekrytering.

Måste en genusförskola ha lika många anställda kvinnor som män? Nej, det viktiga är att personalens kunskap och kompetens kompletterar varandra, anser förskolechefen på Hedlunda förskola.

Texten riktar sig till dig med ansvar för förskolans kompetensförsörjning och andra som arbetar med förskolans kvalitetsutveckling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.