Publicerad 10 april 2019

Rekrytera män till sjuksköterskeyrket

Vad är det som gör att så få män arbetar som sjuksköterska? Hur blir sjuksköterskor bemötta om de är män? Den här kunskapsöversikten tar upp forskning och erfarenheter om utmaningar och möjligheter och visar hur bemötande och yrkesutövande kan påverkas av normer kring kön och kompetens.

Kunskapsöversikten riktar sig till arbetsgivare och andra intresserade som vill ha en kunskapsgrund i arbetet med att bredda rekryteringen till yrken inom vården och omsorgen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.