Publicerad 25 november 2019

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin ska ge hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig diffus smärta. Sjukfrånvaron har minskat kraftigt i Sverige sedan 2002 då den låg på en historiskt hög nivå. Fortfarande finns det dock skillnader mellan män och kvinnor.

I dag står lättare psykisk ohälsa såsom olika typer av ångest, depression och stress, samt smärta i rygg, nacke eller axlar, bakom mer än hälften av alla sjukskrivningar. Det är skälet till att landstingen får extra ersättning för att behandla och rehabilitera patienter i åldrarna 16–67 år. Det främsta målet är att stödja kvinnor och män att återgå i arbete eller att förebygga sjukskrivning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.