Publicerad 2 september 2022

Regionernas tandvårdsstöd 2021

Uppföljning av regionernas särskilda tandvårdsstöd för år 2021.

Regionerna har ansvar för tandvårdsstöden:

  • Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade
  • Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling
  • Tandvård för personer med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Enligt överenskommelse mellan staten och SKR om ersättning för stöden och dess uppföljning görs denna årliga rapport över tandvårdsstödens utveckling. Sammanfattningsvis visar den att år 2020-2021 har varit speciella år där coronapandemin haft en stor påverkan på tandvården, även de särskilda tandvårdsstöden. 204 000 individer har fått hjälp med sin mun- och tandhälsa genom stöden år 2021. Som tidigare år finns betydande variationer mellan regionerna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.