Publicerad 31 mars 2023

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2022

Rapporten sammanfattar och beskriver regionernas insatser inom ramen för överenskommelsen 2020–2022 samt tilläggsöverenskommelsen 2021–2022.

Medel från satsningen användes till 621 förbättringsarbeten i regionerna. 80 procent av dessa är pågående sedan tidigare år.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.