Publicerad 1 april 2022

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021

Vården före, under och efter graviditet samt kvinnors hälsa i övrigt.

För att stärka vården före, under och efter graviditet samt för kvinnors hälsa i övrigt, har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen tecknat ett flertal överenskommelser sedan 2015.

Med hjälp av överenskommelserna har särskilda medel tilldelats regionerna. Rapporten utgör en sammanfattning av regionernas arbete. Då rapporten även innehåller exempel på framgångsrika arbetssätt, kan den också användas som ett stöd i regioners och verksamheters förbättringsarbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021