Publicerad 8 april 2021

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020

SKR och regeringen har tecknat flera överenskommelser sedan 2015 om Kvinnors hälsa och förlossningsvården. Via överenskommelserna har särskilda medel för insatser inom området tilldelats regionerna.

Rapporten syftar till att redovisa de drygt 400 insatser som gjorts under året samt dra lärdomar från regionernas arbete under 2020.

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR