Publicerad 12 april 2019

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018

År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse med fokus på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2018 fördelades 1,8 miljarder kronor till regionerna för att utveckla vården före, under och efter graviditet.

Rapporten bygger på regionernas redovisningar för 2018 och syftar till att ge en samlad bild av status i det omfattande utvecklingsarbete som pågår runtom i landet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.