Publicerad 12 mars 2024

Regionernas informationssäkerhetsarbete

En uppföljning av regionernas systematiska informationssäkerhetsarbete inom hälso- och sjukvården.

Staten och SKR har träffat överenskommelsen God och nära vård 2021. Av överenskommelsen följer att regionerna ska genomföra en egen uppföljning av arbetet med informationssäkerhet, i syfte att skapa en lägesbild och identifiera eventuella utvecklingsområden.

Denna rapport utgör en sammanställning av den uppföljning av regionernas arbete med informationssäkerhet som har genomförts i enlighet med överenskommelsen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.