Publicerad 4 juli 2019

Regionernas inflytande 2014 - intervjuer och enkätsvar om inflytande över transportinfrastrukturplaner

I den här rapporten sammanställs resultaten av en undersökning av uppfattningar om regionalt och lokalt inflytande över infrastrukturplaneringen och frågor som berör den. Resultatet av genomförda intervjuer och enkäter jämförs med tidigare års undersökningar.

De flesta län/regioner som är länsplaneupprättande myndighet är nöjda med modellen för den långsiktiga åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur. Även de kommuner och kommunalförbund som tillfrågats tycker att modellen fungerar och att de fått större insyn i planeringen den här senaste omgången som avser infrastrukturplanerna för åren 2014-2025.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.