Publicerad 21 november 2019

Regionala samverkans- och stödstrukturer - kunskapsutveckling inom socialtjänsten

Sedan 2010 har det pågått ett arbete för att utveckla regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård.

Stödstrukturerna är utformade utifrån förutsättningarna i socialtjänstens verksamhet - till nytta för brukarna, kunna försörja kommunerna och landstingens verksamheter med ett praktiskt verksamhetsstöd, medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård, vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet, vara en dialogpart gentemot den nationella nivån respektive län.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.