Publicerad 7 maj 2019

Reflektioner kring kvalitet, resultat och effektivitet

SKL tillsatte 2015 Programberedningen för styrning av offentlig verksamhet som fick i uppdrag att under cirka två år utforska negativa och positiva effekter av dagens styrning och diskutera vad som blir viktigt i framtiden och de nya inslagen i styrningen av offentligt finansierad verksamhet. Ett fokusområde tar upp frågan om kvalitet och resultat.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.