Publicerad 22 november 2019

RättspsyK - nationellt rättpsykiatriskt kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.

Syftet med kvalitetsregistret Rättspsyk är att bidra till kvalitetsutveckling för enskilda verksamheter inom rättspsykiatrisk vård samt ge de enskilda verksamheterna möjlighet till nationell jämförelse.

RättspsyK - nationellt rättpsykiatriskt kvalitetsregister

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset