Publicerad 27 november 2019

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa: en kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen är en del i det utvecklingsarbete som pågår med syfte att förbättra tillgängligheten till rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Utgångspunkten är insatser till barn och ungdomar med tecken på psykisk ohälsa men betonar också vikten av tidiga och förebyggande insatser liksom hälsofrämjande insatser till alla.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.