Publicerad 27 november 2019

Rätt insatser i rätt tid för barn och unga med psykisk ohälsa: rapport 52007/5696/HS överlämnad till regeringen i december 2008

Utredningen ”Rätt insatser i rätt tid för barn och ungdomar med psykisk ohälsa” är resultatet av en överenskommelse med regeringen där SKL har åtagit sig att genomföra ett projekt i syfte att undersöka förutsättningarna för en förstärkt vårdgaranti. SKL anser att gemensamma ansträngningar måste göras från alla berörda samhällsaktörer för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa.

Alla barn och ungdomar ska leva i en situation där individen kan samspela med sina närmaste och samhället på ett sätt som främjar psykisk och fysisk hälsa. Rapporten diskuterar därför vårdgarantin i ett större sammanhang.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.