Publicerad 5 juli 2019

Rättigheter för barn som söker asyl

Även barn som söker asyl i Sverige omfattas av de rättigheter och bestämmelser som finns i FN:s konvention om barnets rättigheter. I artikel 1 i konventionen slås fast att som barn räknas varje människa upp till 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. Den här skriften syftar både till att sprida kunskap om de här barnens rättigheter och att visa exempel på hur rättigheterna tillämpas i olika sammanhang.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.