Publicerad 28 november 2019

Rätt begrepp : version 2 : nomenklatur, definitioner och mätregler för nyckeltal i offentlig fastighetsförvaltning

Förra utgåvan av Rätt begrepp (1997) kom till som en idé- och debattbok med syfte att praktiskt visa hur man kan skapa en bas för enhetliga area- och aktivitets begrepp och hur man kan använda den ekonomiska redovisningen för att ta fram relevanta nyckeltal. Sedan dess har flera branschprojekt genomförts för att skapa en gemensam struktur för klassificering av byggnader, utrymmen och areor, samt för att beskriva fastighetsförvaltningens processer och aktiviteter.

En utveckling som innebär att det nu blivit dags för en uppdatering och breddning av Rätt begrepp. Målet är att branschens aktörer gradvis ska anpassa sig till en gemensam nomenklatur som underlättar kommunikation och jämförelser mellan företagen. Skriften har initierats och finansierats av samarbetsprojektet Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S.).

Rätt begrepp : version 2 : nomenklatur, definitioner och mätregler för nyckeltal i offentlig fastighetsförvaltning

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset