Publicerad 28 mars 2022

Program för uppföljning och insyn

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med en referensgrupp bestående av representanter från kommuner, landsting och regioner tagit fram ett stödmaterial inför detta arbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
En kvinna och en man som sitter vid ett bord och arbetar tillsammans. Kvinnan håller en penna i sin hand.