Publicerad 22 november 2019

Program för hållbar jämställdhet - resultatrapport 2011-2013

Program för hållbar jämställdhet var SKL:s särskilda satsning 2008-2013 på stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Den här rapporten sammanfattar resultatet av den andra delen, 2011-2013.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.