Publicerad 22 augusti 2019

Prognos av särskilda boenden

Stöd för att prognostisera behov av särskilda boenden för äldre.

Beslut kring byggande av nya särskilda boenden eller att bygga ut andra typer av äldreomsorg kräver för flera kommuner stora ekonomiska och personella resurser. Ett viktigt redskap för att kunna möta invånarnas behov av äldreomsorg är att kunna uppskatta framtida behov av särskilt boende. Erfarenhet visar att det är svårt att prognosticera rätt och att det finns mycket att vinna med ett strukturerat arbetssätt och tydliga rutiner. Denna rapport och det bifogade metodstödet syftar till att ge ett handfast stöd i prognosarbetet och ge underlag till beslut. Denna rapport går inte igenom själva beslutsprocessen som kräver en betydligt bredare ansats än prognosarbetet.

Prognos av särskilda boenden

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset