Publicerad 26 november 2019

Produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvården

Det har skett en snabb utveckling av tillgänglig statistik och data som belyser olika dimensioner av hälso- och sjukvården de senaste åren. Inte minst publiceringen av den årliga rapporten Öppna jämförelser från SKL och Socialstyrelsen har bidragit till detta. I takt med mer tillgänglig data och jämförelser ökar landstingens möjligheter att utnyttja denna typ av information för uppföljning, analys och styrning.

Syftet med denna rapport är att visa hur analyser och jämförelser utifrån redan insamlad statistik kan bli en del av de styrverktyg som behövs för att möta utmaningarna i hälso- och sjukvården. Utifrån statistiken kan landstingens produktivitet och, med vissa antaganden och grovt förenklat, effektivitet beräknas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.