Publicerad 2 juli 2019

Produktions­kostnad för skolor

En stor del av kommunernas investeringar görs i skolor och förskolor. Ofta upplevs kostnaden för byggande av skolor som väldigt hög och det är svårt att se orsakerna till detta. SKL har studerat kostnadsutvecklingen de senaste åren och jämfört ett antal nybyggnadsprojekt.

Skillnaden i kostnader mellan olika projekt kan till exempel bero på lokal konkurrens, entreprenadform, konstruktionens utformning, beställarens erfarenheter och kunskapsnivå. Byggherren kan genom en kvalificerad och väl utförd projektledning inte bara påverka projekteringskostnaden utan även stora delar av produktionskostnaderna. Målgruppen för denna skrift är byggprojektledare eller motsvarande samt centrala beslutsfattare.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.