Publicerad 28 november 2019

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2008

En sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnastik.

I denna rapport redovisas uppgifter avseende verksamhet hos privata läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt nationell taxa (lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnast).

Redovisningen omfattar uppgifter från landstingen, regionerna och Gotlands kommun.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.