Publicerad 19 juni 2019

Positionspapper - En innovationsvänlig offentlig verksamhet

I detta positionspapper redovisar Sveriges Kommuner och Landstings sin syn på innovationsfrågor i offentlig verksamhet.

Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar med ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi och förändrade krav från olika brukargrupper.Därtill krävs omfattande insatser för kompetensförsörjning och rekrytering av framtidens medarbetare.

Dessa utmaningar ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster. För att åstadkomma detta krävs betydande insatser inom hela den offentliga sektorn och ett aktivt stöd från riksdag och regering.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.