Publicerad 4 maj 2021

Politiska möten i kommuner och regioner under 2020

SKR har i den här rapporten kartlagt politiska möten i kommuner och regioner under pandemi-året 2020. Syftet med skriften är att ge en samlad bild av förekomsten av digitala möten och ett kunskapsunderlag inför det fortsatta arbetet.

Rapporten beskriver hur kommuner och regioner har ställt om sina sammanträden under pandemin och hur digital den lokala och representativa demokratin har blivit. Skriften bygger på en enkätundersökning som skickats ut till samtliga kommuner och regioner som 275 kommuner och 17 regioner har besvarat.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.