Publicerad 21 november 2019

Pojkars betyg och priset för utanförskap

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål som inte behöver ha med pengar att göra. Men hur pengar används påverkar förutsättningarna för jämställdhet. I SKL:s projekt Smart ekonomi kopplas pengar och jämställdhet samman genom att deltagande kommuner söker kommunala vinster av jämställdhetsintegrering.

I den här rapporten analyserar Borås stad vad det kostar samhället att låta pojkar misslyckas i skolan - och vad det skulle kosta med insatser för att de ska klara behörighet till gymnasiet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.