Publicerad 2 juli 2019

Planering och genom­förande för mark­användning

Att planera för markanvändning är ett viktigt kommunalt ansvar. En central fråga i planeringen är hur man säkerställer bra processer kring utbyggnad och plangenomförande.

I den här skriften har SKL tagit fram exempel på hur man arbetar med planering och genomförande i fyra olika kommuner med olika förutsättningar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.